سلام ، ما گروه ماورای فنون هستیم

شرکت ماورای فنون عصر در سال 1378 با پشتوانه سالها تجربه در زمینه تجهیزات پزشکی با شماره ثبت 160387 به ثبت رسمی رسید و با این نام ادامه روند فعالیت خود را در امر خدمت رسانی تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی با این نام ادامه داد.شرکت ماورای فنون به دلیل اعتقاد همیشگی به اهمیت کار گروهی در نیل به اهداف تعیین شده در خطی مشی خود به صورت مستعار بنام گروه ماورای فنون نیز شناخته شده است و در سالهای اخیر با قرار گرفتن شرکتهای مختلف در زیر مجموعه خود هرچه بهتر از گذشته معنای گروه ماورای فنون را برای مخاطبین و مشتریان خود تداعی نموده است.حال پس از گذشت چند سال از فعالیت ما و به پشتوانه کار گروهی و به حمد خدا در زمره شرکتهای تراز اول فعال در زمینه تجهیزات پزشکی در جهت خدمت به جامعه پزشکی و درمانی و به واسطه آن ارتقای سطح سلامت هم وطنان خدمت رسانی می نماید.

گروه ماورای فنون هم اکنون به عنوان یکی از شرکتهای پیشگام در زمینه استقرار سیستم های استاندارد مدیریت کیفیت بین المللی و استاندارد بین المللی تجهیزات پزشکی در زمینه تهیه و ارائه تجهیزات مرتبط ذیل با بالاترین حد توان و توجه وافر به حقوق مشتریان خود در حال خدمت رسانی می باشد.


-  گوارش

- کلیه و مجاری اداری

- اولتراسونوگرافی

- زنان

- بیهوشی و مراقبتهای ویژه

- اطاق عمل

- اورژانس و سیستمهای پرتابل اورژانس